• Giriş
 • Kayıt Ol

Çerez Politikası

NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYARYAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYARYAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYARYAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilen icerik.net internet sitesini çevrimiçi veya çevrimdışı kullanan kişilerin gizlilik haklarının korunması öncelikli amacımızdır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

icerik.net internet sitesinin kullanılması esnasında elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile alakalı detaylı bilgilere icerik.net/kvkk veya icerik.net/kvkk-basvuru-formu sayfalarından ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

icerik.net internet sitesinin kullanılması ile ortaya çıkan kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz amaçlar ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.
 • icerik.net tarafından sağlanan hizmet ve ürün hazırlanması için ilgili operasyonların yürütülmesi,
 • icerik.net operasyonel, ticari ve pazarlama stratejilerinin planlama ve uygulanması,
 • icerik.net tarafından hazırlanan hizmet ve ürünlerin kişilere sunulması / teslim edilmesi
 • icerik.net tarafından talep edilen verilerin hazır olduğunda dair bilgilendirme yapılması
 • icerik.net ve kullanıcılar arasında veri güvenliğinin sağlanması amacı ile kimlik doğrulaması yapılması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda ödeme sistemi kuruluşları, barındırma kuruluşları, mail servis sağlayıcıları, yazar, editör, müşteri temsilcisi, tedarikçi ajanslar, belgelendirme kuruluşları ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

NETROEL kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEP

icerik.net kullanıcılarına en iyi hizmet ve kullanıcı deneyimini sunmak amacı ile kişisel verilerinizi toplamaktadır. icerik.net elde ettiği verileri doğrudan kullanıcıdan veya kullanıcı adına hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verilerinizi aşağıda yer alan yöntemler ile toplamaktadır:
 
Doğrudan İnternet Sitesine Vermiş Olduğunuz Veriler icerik.net internet sitesinin sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, kullanıcıların insiyatifleri doğrultusunda verdikleri verileri temsil eder. (Örneğin; kullanıcı adı, ad, soy ad, telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası, demografik veriler ve içerik bilgileri)
İnternet Sitesini Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler icerik.net internet sitesinin sunduğu ürün ve hizmetlerin hazırlanması sırasında, belirli yazılım ve servislerden yararlanırken kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ve işlemlerine ilişkin kişisel verileri kapsar.  (Örneğin; konum ve lokasyon verileri, cihaz verileri, işletim sistemi verileri, ip adresi)
icerik.net çevrimiçi davranış odaklı reklamcılık ve pazarlama stratejileri geliştirdiği ve uyguladığı için siteye gelen ziyaretçilerin kullanıcı (Üye) olmamasına rağmen tarayıcıda yer alan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirerek görüntülenen sayfalar, görüntülenme sayıları, sayfada kalma süresi, ziyaret süresi, tıklama oranları ve bölgeleri, terk edilen sayfalar gibi kullanım verilerini toplamaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile edinilen kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 5. Maddelerinde belirtilmiş olan;
 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, 
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Elektronik ticari faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler),
 • Sözleşmenin yükümlülüklerinin hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmesi için gerekli olması (Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları, Çerez Politikaları, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, tarafların haklarının korunması)
 • Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (Ürün ve hizmetlerin sürdürülebilir olması ve kötü amaçlı kullanım, dolandırıcılık gibi eylemlerin engellenmesi)
 • Kullanıcı tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Tarafların haklarının tesisi, kullanılması veya korunması,
 • Açık rızanızın bulunması,
gibi hukuki nedenlere dayanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen nitelikler doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplama ve işlemenin hukuki dayanakları; 
 • Üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, kullanım koşulları ve bunlara dayalı sözleşme sorumluluklarının yerine getirilmesi ve hakların korunması
 • Dijital ticari faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketici korunmasına yönelik yasal düzenlemeler
 • icerik.net internet sitesindeki kullanıcı faaliyetlerinde dolandırıcılık ve kötüye kullanım ve en önemlisi dijital ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan verileri toplanmasındaki meşru menfaate dayanmaktadır. 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

icerik.net internet sitesi kullanıcılardan elde ettiği kişisel verileri işbu aydınlatma metninde yer alan koşullara uygun şekilde korumayı taahhüt eder. Elde edilen kişisel verilerini korumak amacı ile yüksek seviyede güvenlik teknolojileri kullanarak, teknik ve idari tedbirleri yerine getirmektedir.

icerik.net internet sitesi elde ettiği kişisel verileri işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Konunu hükümlerine aykırı olarak üçüncü taraf kişilere açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

icerik.net internet sitesi üzerinden başka uygulamalara veya internet sitelerine link verilmesi halinde, link verilen uygulama ve internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcılar, işbu Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde profil ayarlarından güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncellemediği bilgiler için icerik.net veya NETROEL’in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE YER ALAN HAKLARI


Kullanıcının KVKK kanunun “İlgili kişinin haklarını” düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verisinin;
 
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri KVKK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVKK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun bir biçimde NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Güvendik Mahallesi, 196 Sokak, No8/1 Izmir/Urla adresine posta yolu ile ıslak imzalı ve yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilen başvurularınız Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talep bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır. Göndereceğimiz yanıtlar ilgili Kanun’un 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik olarak tarafınıza iletilecektir.

icerik.net/kvkk-basvuru-formu

2. ÇEREZ POLİTİKASI


icerik.net internet sitesinin en iyi performans ile kullanılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacı ile çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanımını engellemek için tarayıcı ayarlarınızdan icerik.net sitemize ait çerezleri silebilir ve engelleyebilirsiniz. Çerez engellemesi nedeni ile internet sitemizin kullanımını doğrudan etkileyeceğini bildirmek isteriz. Tarayıcınızdan sitemize ait çerez ayarlarını engelleyip, silmediğiniz sürece çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılır.

ÇEREZ NEDİR VE KULLANIM AMACI


Çerezler ziyaret edilen sitelerin talep ettiği bilgileri arkaplanda göndererek ziyaretçinin siteyi daha kolay ve stabil kullanmasına yardımcı olan cihazınıza veya ağ sunucusuna kaydedilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. icerik.net çerez kullanım amaçları;
 • İnternet sitesinin verdiği hizmetleri geliştirmek ve performansını arttırmak,
 • Yeni sunulan özellikleri bildirmek, hizmetleri kişiselleştirmek,
 • icerik.net, kullanıcıların ve NETROEL’in hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

icerik.net kullanıcılarına en iyi hizmet ve kullanıcı deneyimini sunmak amacı ile kişisel verilerinizi toplamaktadır. icerik.net elde ettiği verileri doğrudan kullanıcıdan veya kullanıcı adına hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verilerinizi aşağıda yer alan yöntemler ile toplamaktadır:
 
Doğrudan İnternet Sitesine Vermiş Olduğunuz Veriler icerik.net internet sitesinin sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, kullanıcıların insiyatifleri doğrultusunda verdikleri verileri temsil eder. (Örneğin; kullanıcı adı, ad, soy ad, telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası, demografik veriler ve içerik bilgileri)
İnternet Sitesini Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler icerik.net internet sitesinin sunduğu ürün ve hizmetlerin hazırlanması sırasında, belirli yazılım ve servislerden yararlanırken kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ve işlemlerine ilişkin kişisel verileri kapsar.  (Örneğin; konum ve lokasyon verileri, cihaz verileri, işletim sistemi verileri, ip adresi)
VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇEREZLERİN KULLANIMININ ENGELLENMESİ

3. icerik.net GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

icerik.net sitesi Gizlilik ve Çerez politikası 14/02/2022 tarihlidir. Politika üzerinde gerçekleşecek değişikliklerde politika yürürlülük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik ve Çerez politikası icerik.net/cerez-politikasi adresinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerine sunulur, talepleri doğrultusunda yukarıda yer alan şartlar dahilinde işlenir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere icerik.net/kvkk adresinden, kişisel verileriniz hakkında bilgi almak için icerik.net/kvkk-basvuru-formu adresinden ulaşabilirsiniz.
Whatsapp Destek - icerik.net