• Giriş
  • Kayıt Ol

Üyelik Sözleşmesi

İcerik.net ile üyeler arasında gerçekleşen sözleşmedir.
Son Güncelleme: 23 Kasım 2017

İş bu sözleşme, www.icerik.net (bundan sonra site olarak anılacaktır) üzerinde yer alan hizmetlerden faydalanacak kişileri ve site üzerinden hizmet verecek satıcıları kapsamaktadır. 

Sözleşme kullanıcı olarak sitemize üye olduğunuz anda yürürlüğe girmektedir. Üye olurken sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, tüm hüküm ve maddeleri kabul etmiş ve onayladığınızı beyan etmiş sayılırsınız.
 

1. Taraflar


Sözleşme (Bundan böyle kısaca “Üye Sözleşmesi” olarak anılacak) siteye gelen ziyaretçilerin siteye üye olma aşamasında elektronik ortamda düzenlenmekte olup, İcerik.net ile üyeler arasında gerçekleşmektedir. 
 

2. Tanımlar


İcerik.net: NETROEL LTD. ŞTİ.

Üye: Siteye üye olarak üye sözleşmesi kurallarına riayet ederek sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Sitede satıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetleri satın alan üye

Yazar / Satıcı: Sitenin sunduğu avantajları kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer alıcılara yönelik olarak satışa arz eden üye

Site: www.icerik.net alan adı ve alt alan adları ile yayın yapan web sitesi

İcerik.net Hizmetleri (Bundan sonra “Hizmet” olarak anılacak): icerik.net alan adı üzerinden üyelerin kullanımına sunulan tüm materyalleri kapsamaktadır. İcerik.net gerekli gördüğü zamanlarda alıcı ve satıcı güvenliğini korumak adına, satışa sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik, düzenleme, silme gibi işlemler yapma hakkını saklı tutar. 

İcerik.net Aracılık Sistemi: Alıcı ve satıcı arasında anlaşma sağlanmış alışverişlerin, güvenli, hızlı, sorunsuz ve memnuniyet odaklı gerçekleşmesi için verilen hizmettir. 

İcerik.net Havuz Hesabı: Alıcı ve satıcı para transferlerini sağlamak adına kullanılan, Paytr ödeme alt yapısı kontrolünde bulunan banka nezdindeki havuz hesaptır. 

Hizmet: Satıcılar tarafından satışa sunulan ve maddi bir karşılığı bulunan tüm içerikler

Sipariş Ver: İcerik.net tarafından belirlenmiş bir fiyatlama modelidir. 

Satın Al: Satıcı tarafından fiyatı daha önceden belirlenmiş fiyatlama modelidir. 

Hizmet Bedeli: Siparişin toplam tutarı üzerinden %25 olarak hesaplanan site kazancıdır. 

Satış Bedeli: Toplam sipariş tutarından site kazancı çıkıldıktan sonra satıcıya aktarılan tutardır. 
 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1. Üye sözleşmesinin kapsadığı konular, hizmetlerden yararlanma koşullarını, alıcı ve satıcı üyelerin hak ve hükümlülüklerinin tespitidir. 

3.2. Üye sözleşmesi kapsamına giren unsurlar, icerik.net tarafından üyeliklere ve hizmetlere ait yapılan uyarı, bilgilendirme, mail, mesaj ve diğer açıklamaları kapsamaktadır. 

3.3. Üyeler üye sözleşmesinde yer alan, icerik.net tarafından site üzerinde belirtilmiş her türdeki beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmektedir. 
 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 


4.1. Üyelik, sitede yer alan ilgili bölümden gerekli tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ile gerçekleşir. Üyelik sözleşmesi tamamlanmadığı taktirde üyelik haklarına sahip olamamaktadır. Üyelik oluşturulan alanlarda yer alan “Üyelik Sözleşmesi” ibaresinin yanında yer alan “kabul ediyorum” işaretini seçerek, iş bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz. 

4.2. Site üzerinden üye olmak için 18 yaşını doldurmuş, daha öndeden bir üyeliğinizin bulunmaması veya üyeliğinizin herhangi bir sebepten dolayı sistemden uzaklaştırılmaması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmayan veya daha önceden bir üyeliği bulunan, üyeliği sistemden uzaklaştırılmış olan kişilerin yeni üyelik oluşturması, site üyesi olmaları ve üyelik haklarına sahip olması anlamına gelmez. 

4.3. Alıcıya teslim edilmiş olan sipariş içeriklerine ilişkin fiş, fatura, gider pusulası, vergi, resim, harç, faiz, ceza vb. işlemlerden doğan tüm ödemelerin sorumluluğu satıcılara aittir. 
 

5. Hak ve Yükümlülükler


5.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üye Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, İcerik.net’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İcerik.net’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyelerinİcerik.net tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İcerik.net’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üyelerin, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İcerik.net, üyeler tarafından İcerik.net’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Üyeler, İcerik.net’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) İcerik.net’in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, İcerik.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İcerik.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İcerik.net, Üyelerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı İcerik.net’in, İcerik.net çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. İcerik.net, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin,Hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Üyeler site'de satışa arz ettikleri Hizmetler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla icerik.net aracılık sistemini kullanmak zorundadırlar.

ı) Üye, İcerik.net’in site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan üyelerin, üyelik bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple İcerik.net’e her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İ) Üyeler site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde İcerik.net’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) İcerik.net, üyelerine kendi inisyatifleri doğrultusunda, İcerik.net tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada İcerik.net tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, üye hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Üye, İcerik.net’in site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde üyenin kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı İcerik.net’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, 'Satın Al' veya ‘Sipariş ver’ butonları ile Hizmet'i satın almak amacıyla talepte bulunması ile Hizmet açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, tüm satışlarda Hizmetler'e teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin İcerik.net tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca İcerik.net Destek, Operasyon ve Karar Birimi tarafından verilen tüm satış, teslimat,iade,iptal kararlarını kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar, ziyan, kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını, cezai yönden hiçbir şekilde İcerik.net hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmetler'in bedellerini, İcerik.net Aracılık Sistemi Hizmet'ini kullanarak, İcerik.net tarafından yönetilen Havuz Hesabında, Alıcı ve Satıcı arasındaki alımsatım işlemi, Hizmet'in Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan Satıcıya ödeme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

d) Alıcı Hizmet Bedelini havuz hesabına ödemesini yaptıktan sonra anlaşılan gün (İcerik.net’in kararına göre teslimat süresinin veya teslimat onay süresinin ve sürecin sonuna +24 saat ilave eklenebilir) içinde Satıcı'nın Hizmet’i Alıcı’ya göndermesi ve Site'ye Hizmet'e ilişkin bilgileri girmesi gerekmektedir. Hizmet bilgilerinin satış paneline girilmesiyle teslimat yapılmış sayılır. Satıcı bu süre zarfında Hizmet'i göndermezse satış süreci otomatik olarak iptal edilir. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Hizmet'in gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 gün +24 saat içinde Hizmet'i teslim alıp Havuz hesabındaki Hizmet Bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için İcerik.net’e işlem talebinde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Hizmet'i kabul etmemesi halinde belirtilen süre zarfında iptal veya düzenleme talebinde bulunacağını belirtilen süre zarfında Hizmet Bedelinin kendisine iade edilmesi için İcerik.net’e işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan + ve taahhüt eder. Aksi taktirde Hizmet Bedeli Satıcı'ya aktarılacak, bu süreden sonra Alıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Hizmet'i Satıcı'ya geri gönderdiği veya iptal ettiği takdirde, Havuz hesabında tutulan, ilgili Hizmet'e ait Hizmet Bedeli'nin, + ancak Satıcı'nın Hizmet'i geri aldığına veya anlaşarak iptal ettiğine dair İcerik.net’e bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın icerik.net hesabına yine icerik.net üzerinde harcanabilir bakiye olarak geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Hizmetler'in ve Ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Hizmetler'den veya Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Hizmet'in tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet'in aslı ile ilgili İcerik.net’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alımsatım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Hizmet'i satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Hizmet'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü İcerik.net’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; İcerik.net’ten, satın almaya çalıştığı Hizmet'in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İcerik.net hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.

g) Alıcı, işbu Üye Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Havuz hesbında gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın İcerik.net’e bildirdiği banka hesabına transfer edileceğin kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde İcerik.net’in kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, İcerik.net’in ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Hizmet'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili İcerik.net’in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Hizmet ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan İcerik.net’in, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.2 Satıcıların / Yazarların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Hizmet'in/Hizmetler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Hizmet'in/Hizmetler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Hizmetler'e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin İcerik.net tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Hizmet'i, 'Satın Al' veya ‘Sipariş Ver’ seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın 'Satın Al' veya ‘Sipariş Ver’ seçeneği ile Hizmet bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve havuz hesabına parayı göndermesi halinde, Hizmet'i almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın Hizmet bedelini havuz hesabına ödemesini yaptıktan sonra, anlaşılan gün içinde Site'ye Hizmet'i girmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, Alıcı'nın Hizmeti almaya hak kazandıktan sonra Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Üyelik Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca İcerik.net kendi iradesi ile ve Alıcı'ya ve Satıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir.

f) Satıcı, satışa arz ettiği Hizmet'in/Hizmetler'in, Yasaklı Hizmetler de dahil olmak üzere, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Site'de sergilenen Hizmetler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, kendisi tarafında Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, İcerik.net’in Hizmet arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

h) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Hizmetler'in Yasaklı Hizmetler'den veya Ürünlerden olmamasından; Hizmet'in veya Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, Alıcı'nın Hizmeti teslim alıp,havuz hesabındakiHizmet Bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için İcerik.net’e işlem talebinde bulunabileceğini; + veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Hizmet'i kabul etmeyerek, Hizmet'i Satıcı'ya iade edebileceğini ve Hizmet Bedelinin alıcının icerik.net üyelik hesabına bakiye olarak iade edilmesi için İcerik.net’e işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Hizmet'i zamanında, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını;u kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan ödeme almayacağını kabul ve taahhüt eder.

j) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için havuz hesabına gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın + işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın İcerik.net’e bildirdiği banka hesabına onayının ardından havale + edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İcerik.net hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.

k) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alımsatım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Hizmet'i almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü İcerik.net’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Hizmet'in, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde İcerik.net’in herhangi bir zarara uğraması durumunda, İcerik.net’in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Havuz hesabı içinde bulunan parası olması halinde, İcerik.net’in herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği Hizmetler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İcerik.net’in aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

n) Satıcı, İcerik.net’in, Site'de sattığı Hizmetler'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait üye ve satışa konu Hizmet'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, Hizmet veya Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, İcerik.net’in kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten İcerik.net’in her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. İcerik.net’in Hak ve Yükümlülükleri

a) İcerik.net, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İcerik.net, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, İcerik.net’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İcerik.net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

b) İcerik.net, Site üzerinden, İcerik.net’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle İcerik.net tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Hizmet'ler veya bunların içeriği hakkında İcerik.net’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) İcerik.net, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Hizmetler ile ilgili olarak üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcı'nın satışa arz ettiği Hizmetlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Hizmetler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, İcerik.net tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Hizmetler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya bu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, İcerik.net tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) İcerik.net, üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik  Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve İcerik.net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İcerik.net, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeyi yazılı uyarabilir ve/veya üyenin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Satıcı hesabı oluşturulan üyeliklerin, satış hesabına uygun olduğunun kontrol edilmesi ve editör onayından geçmesi için hesap 1-5 iş günü aralığında askıda bekletilebilir.

h) Üyeler ve İcerik.net hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi doğmaz.

ı) Üyelerin, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adı" veya diğer isimleri de işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, üyelerin "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, İcerik.net Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini üyelerden talep edebileceği gibi dilerse üyeye önceden haber vermeksizin üyenin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

i) İcerik.net, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. İcerik.net’e hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda üyelere ilişkin Hizmetler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde üyelerin üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

j) İcerik.net, üyelerin satışa arz ettikleri Hizmetler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

k) Satışa konu Hizmetin veya Ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz İcerik.net’in bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İcerik.net hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.
 

6. Yasaklı Hizmetler


a) İcerik.net tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Hizmetler'in ve Ürünlerin satışa arzı İcerik.net tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Hizmetler ve Ürünler bu sözleşmenin Yasaklı Hizmetler veya Ürünler listesinde ve işbu Üyelik Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Hizmetler listesinde belirtilmektedir. İcerik.net’te satışı yasak olan Hizmetler, sadece Yasaklı Hizmetler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya İcerik.net Politikaları gereği yasaklanan Hizmetleri,Ürünleri ve Hizmetlerle ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Hizmetler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun İcerik.net tarafından tespit edilmesi halinde, İcerik.net, ilgili Yasaklı Hizmetler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu Hizmetlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Hizmetler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Üyelik Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) İcerik.net, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Hizmet satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Hizmetler'in satışıyla bağlantılı olarak, İcerik.net ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, İcerik.net’i hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, İcerik.net’in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Site'de sergilediği Hizmetlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Hizmetler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Hizmetler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik üyelerin gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Hizmetleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. İcerik.net, gümrük işlemine tabi tutulmamış Hizmetler'i, doğrudan yurt dışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan üyelerin sergilediği Hizmetler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

f) Site'de satıcı tarafından teslim edilecek olan içeriklerin üretiminde, Alıcı'nın önceden yazılı onayı olmaksızın yapay zeka veya otomatik içerik üretim araçlarının kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa aykırı içerik üretimi tespit edildiğinde, söz konusu içerikler geçersiz sayılacak ve Satıcı, bu durumdan doğan tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 

7. İcerik.net Hizmetleri


İcerik.net tarafından verilen hizmetler dahilinde, alıcı ve satıcı üyelerin iletişimini sağlamak, sipariş süreçlerini tarafsız, bağımsız ve adil bir şekilde yönetmek, güvenli ödeme işlemlerine aracılık etmek bulunmaktadır. 

7.1. Güvenli Aracılık Sistemi

a) İcerik.net, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım satım işleminde, Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya İcerik.net Güvenli Aracılık Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır.

b) Üyeler, İcerik.net Güvenli Aracılık Sistemi’nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Hizmetler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya Hizmetin ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hespsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi İcerik.net’e ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine İlişkin Sunulan Hizmetler

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Hizmetler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Hizmet'i n satış fiyatı, teslim şartları ve Hizmet bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

7.3. İcerik.net Ek Hizmetleri

Üyeler, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak İcerik.net tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, İcerik.net tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.
 

8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi


a) Üye Profili Değerlendirme Sistemi, üyeler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve üyelerin diğer üyeler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen üyelerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üyeler, Üye profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece İcerik.net Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Üye profili oluşturulurken ve üye profiline yeni yorumlar eklenirken, Üyelerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen üyeye aittir. İcerik.net, Üye profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Üyeler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, İcerik.net’in konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve İcerin’in üyenin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Üyelerin Üye profiline ekledikleri yorumlar,Üye  Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, İcerik.net tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Üyeler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir üyeye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devreden veya kullanıma açan üye, İcerik.net tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Üyelik Sözleşmesi'ni feshetme ve üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Üyeler, İcerik.net tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Üye Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, İcerik.net tarafından Üye profillerinden ceza verilip puan veya benzeri derecelendirme unsurlarının düşülebileceğini,hesabının askıya alınabileceğini veya hesabının ve yeteneklerinin kapatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 

9. Ücretlendirme


İcerik.net, site üzerinden gerçekleşen tüm satın alma işlemlerinde %25 komisyon almaktadır. Bu oran İcerik.net tarafından uygun görüldüğü taktirde belirli üyeler için değişiklik gösterebilir. Satışa arz için Hizmet listeleme, İcerik.net Güvenli Aracılık Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanının bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.İcerik.net hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.
 

10. Gizlilik Politikası


İcerik.net, üyelere ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. İcerik.net, üyelere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
 

11. Diğer Hükümler


11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (İcerik.net’in telif haklarına tabi çalışmalar) İcerik.net’e ait olarak ve/veya İcerik.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, İcerik.net Hizmet'lerini, İcerik.net bilgilerini ve İcerik.net’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının İcerik.net’in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İcerik.net’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) İcerin.net’in, İcerik.net Hizmet'leri, İcerik.net bilgileri, İcerik.net telif haklarına tabi çalışmalar, İcerik.net ticari markaları, İcerik.net ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve knowhow'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Üyeler, İcerik.net’in Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) İcerik.net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Üyelik Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm üyeler açısından 01.12.2017 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm üyelerin açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, İcerik.net, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İcerik.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İcerik.net’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, üye Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üyenin geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İcerik.net, üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ,Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, İcerik.net’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır
 
Whatsapp Destek - icerik.net