Yapay Zeka İçerik Nedir? Avantaj Ve Dezavantajları Nelerdir?

Yapay Zeka İçerik Nedir? Avantaj Ve Dezavantajları Nelerdir?

 
Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin giderek gelişmesi; ilerleyen süreçte pazarlamada insanların yapacağı işin yerini alması, yeni içerik üretiminde insanların yerine geçmesi ve hatta arama motorlarının dahi yerine geçmesi konusunda endişeleri de arttırıyor. Yapay zeka bunun gibi birçok tartışmayı da beraberinde getirirken, aslında yapay zeka tarafından ne tip içerikler oluşturulduğu, Google gibi arama motorlarının bu içeriklere tavrı ve bu içeriklerin tarafınızdan nasıl kullanılabileceği gibi birçok konuda da sizin için cevapları araştırdık.

Yapay Zeka İçerikleri (AI Content) Nedir?

Yapay zeka kavramı tüm dünyada Artificial Intelligence (AI) şeklinde bilinirken, dilimizde yapay zeka tarafından üretilen içerikler AI Content olarak da kabul edilmektedir. AI Content, makine öğrenimi teknikleri vasıtasıyla ve bunun yanında karmaşık algoritmalar sayesinde kısmen ya da tamamıyla makinelerin oluşturduğu içerik şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu içerikler sadece metin içerikleri değildir. Bununla birlikte müzik, video, yazılım kodu veya resim gibi içeriklerden de oluşabilmektedir. Gazetecilikte veya eğlence sektöründe kullanılabilen bu içerikler özellikle pazarlama, reklamcılık, tanıtım ve web sayfalarında ürün incelemesi gibi birçok noktada dahi kullanılabilmektedir ve giderek popülerleşmektedir.

Yapay zeka içerikleri giderek popüler bir hale gelse de beraberinde birçok tartışmayı da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle endişelerin arasında içerik oluşturan algoritmaların sahip olacağı ön yargı göz önünde bulundurulmaktadır. Örnek olarak bir yapay zeka sisteminde eğitim açısından birçok veri kullanılırken, bu verilerde ön yargı bulunması, yapay zekanın oluşturacağı içerikte de herhangi bir tarafa yatkın olmasına neden olabilir. Bu gibi problemler ile karşılaşılması nedeniyle AI Content konusunda etik görülmeyen bir çalışma sistemi ortaya çıkması gibi bir problem de görülebilmektedir.

Yapay zeka içeriklerindeki bir diğer problem ise ortaya çıkan içeriğin propaganda amacıyla kullanılması veya dezenformasyon oluşturulması potansiyeli olarak görülüyor. Keza yapay zeka tarafından oluşturulan ve DeepFake şeklinde adlandırılan görüntü ya da videolar çok daha karmaşık bir yapıya kavuşmaya başlarken, içeriklerin tespit edilmesi de zorlaşıyor. Bu nedenle bu tip video veya görsel içerikler kişilik haklarını ihlal ederken, toplumu aldatma niyetiyle de kullanılabiliyor.

AI Content konusunda birçok tartışma yer alsa da mutlak bir şekilde içerik oluşturma ve tüketme açısından bir devrim potansiyeline sahip olduğu da kabul edilebilmektedir. Yapay zeka giderek gelişen bir teknoloji olmaya devam ettiği sürece farklı dallarda yapay zeka tarafından oluşturulan içerik daha fazla da kullanılabilecektir. Özellikle toplumda bütünsel bir fayda elde etmek açısından yapay zeka içeriklerinin sorumlu ve etik şekilde kullanılması da önemli görülmelidir. Yapay zeka gelişimini ilerlettikçe AI Content ürünlerin farklı alan ve endüstrilerde gelişimini de her zaman ilgiyle takip etmeye devam edebiliriz.

Yapay Zeka İçerikleri Hakkında Google'ın Düşünceleri Neler?

AI Content konusu, günümüzde özellikle internet dünyasında çok popüler bir yere sahip olduğu için Google tarafından da yapay zeka içerikleri her zaman gözlem altında tutuluyor. Yapay zeka derin öğrenme algoritmalarındaki artış ve makine öğreniminin giderek yükselmesi sayesinde blog gönderileri, konuşma metinleri veya makaleler gibi noktalarda içerikler üretim şansı elde ediliyor. İşte bu noktada Google'ın yapay zeka içerikleri hakkındaki düşünceleri de merak edilebilir.

Google ilk etapta yapay zeka içeriklerinin içerik oluşturucuları açısından yararlı olabileceğine değiniyor. Fakat sorumlu ve etik bir şekilde kullanılması gerektiğini de ifade ediyor. Örnek olarak Google tarafından 8 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan blog makalesinde de görüldüğü üzere Google, yapay zeka içerikleri noktasında önemli bir ayrıntı üzerinde duruyor. Google, yapay zeka ile içerik oluşturulurken, şeffaflık ihtiyacına vurgu yapıyor. Örneğin; Google, içeriği oluşturan kişinin yapay zeka tarafından oluşturulan bu içeriğin ne zaman üretildiğini açıkça ifade etmesi gerekliliği noktasını eklerken, farklı bir noktada da içeriğin baş veya son kısmına sorumluluk reddi beyanı eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Hatta AI üzerinde oluşturulan içeriğin farklı bir kategoride etiketlenmesi gerektiğini de belirtiyor. Bu bağlamda içerik oluşturucular yapay zeka kullanımı açısından şeffaf bir yapıyla güven oluşturabilir ve yanlış yönlendirmelerin de önüne geçebilmektedir.

Yapay zeka içeriklerinde en önemli noktalardan birisi de içerik kalitesi olarak görülebilir. Bu nedenle Google içerik oluşturucuların yapay zeka kullanırken, yapay zeka modellerinde yüksek kaliteli veriler ile eğitim oluşturmalarını ve istenilen standartları karşıladıklarından emin olduklarını ölçmelerini istiyor. Bu ölçüm için de çıktıyı düzenli bir şekilde değerlendirmek önerilirken, yapay zeka modellerini gerektiğince izleme ve ayarlama sağlayarak istenen doğrulukta ve ilgi çeken kaliteli içerikler ortaya çıkarılabilir.

Google'ın ifade ettiği noktalardan biri diğer ise yapay zeka içeriklerinin şirket değer ve etik ilkeleri ile uyumlu kullanılması olarak görülüyor. Yani örnek olarak içeriklerin sahte bir haber veya yanıltıcı bilgiden yana kullanılmasından kaçınmak gerekirken, yapay zekanın bir kişinin kimliğine bürünmesi veya kamuoyunu manipüle etmek amacı ile kullanılmaması üzerinde duruluyor.

Bilindiği üzere yapay zeka konuşmalar açısından da kullanılırken, Google, konuşma yazma konusunda da yapay zeka kullanımı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Hatta 2018 yılında Google araştırma ekibi yapay zeka ile konuşma oluşturma açısından bir makale de yayınlamıştı. Makalede teknoloji sayesinde insan tarafından hazırlanmış konuşmalarla kıyaslanabilecek kaliteli içerikler ortaya çıkarıldığını da görebilirsiniz. Fakat öte yandan Google, yapay zeka içeriklerinin mükemmel bir çözüm olarak kabul edilmeyeceğini de ifade ederken, Google AI Blogu üzerinde bu konuda da bir blog göndericisi paylaşmıştı. Şirkette üst düzeyde bulunan bir çalışan olan Fei-Fei Li, bu blog gönderisinde; yapay zekanın halen insan yaratıcılığı noktasında tamamlayıcı bir yerinin bulunmadığını belirtmişti. Yani blog gönderisinde ifade edildiği üzere gerçek yazarlar ve içerik oluşturucuları yapay zekanın ürettiği içeriklerde şekillendirme ve düzenlemede önemli bir göreve sahip olmaya devam etmektedir.

Tüm bu ayrıntılar incelendiğinde; Google, yapay zeka ile oluşturulan içerikleri içerik yazarları ve oluşturucuları açısından değerli görse de şeffaflık, kalite ve etik kullanımı noktasında da birçok ayrıntı üzerinde duruyor. Metin veya diğer çeşitlerde içerik oluşturan kişiler, AI imkanlarını sorumlu ve etik şekilde kullanmaları vasıtasıyla kitleler için ilgi oluşturan ve güven veren yüksek kaliteli içerikler ortaya çıkarabilir. AI Content ürünleri insan yaratıcılığı kadar güçlü olmasa da içerik oluşturma sürecini rahatlatan ve daha iyi gelişmesine yardımcı olan bir araç şeklinde kabul edilebilir.Yapay Zeka İçerik Nedir? Avantaj Ve Dezavantajları Nelerdir?

Yapay Zeka İçeriklerinin Avantajları Nelerdir?

AI Content ile karşılaşmamızın üzerinden uzun bir zaman geçmemiş olsa da her geçen gün daha sık görülmeye devam ediyor. Yapay zeka içeriklerinin avantajları özellikle içerik üreticileri başta olmak üzere herkes için ve her sektörde ilgi çekici olmayı sürdürüyor. Bu anlamda güçlü sonuçlar ortaya koyan yapay zekanın, içerik konusunda ki avantajları da madde madde incelenebilir.

 • Kişiselleştirilebilir ve özelleştirilebilir içerikler açısından AI her zaman ön plana çıkmayı başarıyor. Çünkü AI algoritmaları bir kitlenin ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre uyarlanabiliyor. Bu uyarlama sayesinde içerik oluşturulduğunda da kullanıcı davranışı ve tercihleri açısından önemli verilerde analiz gerçekleştirebiliyor. Bu sayede de kurumlar ve şirketler çok daha hızlı bir yapıyla hedef kitlelerine ulaşacak içerikler ile etkileşim arttırma şansı elde edebilir.
 • Verimliliğin artışı noktasında ise AI Content otomatikleşmiş bir içerik oluşturma çerçevesi sağlayarak, daha iyi bir üretkenlik ortaya koyabilir. Yani bir şirket daha kısa sürede daha fazla içerik elde ederek, hem müşteri hizmetleri hem pazarlama hem de ürün geliştirme açısından kendi işine daha fazla odaklanabilir.
 • Verim ve hız konusunda ise yapay zeka içeriklerinin avantajı aslında en önemli avantaj olarak kabul edilebilir. Çünkü AI Content hem hızlı hem verimli içerik oluşturma yeteneği sağlarken, bazı yapay zeka araçları sayesinde de birkaç saniyede bir ürün açıklaması veya makale elde edilebilir. Zira bir insan tarafından bu içerikler saatler hatta günler süren bir takvimde tamamlanırken, hele ki e-ticaret platformları, haber kuruluşları ve sosyal medya için çok yüklü içerik paketlerinde yapay zeka büyük faydalar sağlayabilir.
 • Kalite ve tutarlılık kapsamında ise yapay zeka içerikleri büyük bir başarı elde edebiliyor. Özellikle belirli bir veri kümesi kullanılarak yapay zeka modeli eğitilirse, ardından ton, stil ve kalite noktasında da tutarlığın elde edilmesi mümkün olurken, bu konuda mutlak bir şekilde iyi bir eğitim verisi üzerinde durmak gerektiği ifade edilebilir.

Yapay Zeka İçeriklerinin Dezavantajları Nelerdir?

AI Content kullanımı birçok avantaj ve fayda sağlasa da aslında bazı noktalarda dikkat edildiğinde, önemli dezavantajlarından bahsedilmesi elbette mümkündür. Bu noktada yapay zeka içeriklerinin dezavantajlarına da madde madde değinilebilir.

 • İçeriklerde tutarsız ve yanlış sonuçlar ilk dezavantaj olarak ele alınırsa, yapay zeka içeriklerinde tutarsızlık ve doğru olmayan bilgiler ile karşılaşılabilir. Yapay zeka yüksek sayıda ve uzun içerikleri kısa sürede hazırlarken, yaptığı araştırmalarda aldığı eğitime bağlı olarak yanlış ve tutarsız içerikler ortaya koyabilir. Özellikle de bir haber kuruluşu veya bir araştırma şirketi için bu durum önemli sorunlar ortaya çıkarabilir.
 • Veri bağımlılığı açısından da AI Content ürünlerinde güçlü ya da zayıf verilere büyük bir bağımlılık yer alır. Çünkü belirli bir kitle için oluşturulacak içeriklerde yapay zeka algoritmaları verilerden yararlanırken, mevcut verinin ne kadar kaliteli olduğu ve miktarı ise içerik oluşumunu sınırlandırır. Bazen güncel olmayan veriler veya eksik veriler içerikte alakasız ya da yanlış bilgilerin bulunmasına neden olabilir. Örnek olarak ChatGPT son yıllarda bir AI Content aracı şeklinde kullanılırken, sunduğu sonuçlarda genellikle 2021'e kadar bulunan verileri dikkate alıyor. Bu nedenle ChatGPT vasıtasıyla elde edilen bilgi ve içerikler güncel verileri bulundurmuyor.
 • Özgünlüğüm bulunmaması ve yaratıcılıktan yoksunluk yine AI Content problemleri arasında en önemli noktalardan biri olarak görülebilir. Çünkü yapay zeka algoritmaları mevcut veriler ve kalıplar nedeniyle benzersiz ve yenilikçi fikirler bulmakta eksik kalabilir. Bu nedenle yazılan birçok içerikte yapay zeka içeriklerinin kalıplara ve genel görüntülere sahip olduğunu fark edebilirsiniz.
 • Duygulardan yoksun içerikler problemi, yapay zekanın ön plana çıkan dezavantajlarından birisidir. Çünkü AI algoritmaları için eğitim verilirken, mesela bir markanın yaklaşımı göz önünde bulundurulabilir. Bu durumda insan yazarların ortaya koyacağı nüans ve incelikler ortaya çıkmayacağı için içeriklerde ton ve duygu eksikliği yer alabilir. Yani robotumsu ve hedef kitlede ilgi oluşturmayacak, insan dokunuşu yer almayan eksik içerikler ortaya çıkarabilir.
 • Etik problemler ise son değinilebilecek dezavantaj olurken, bazen yapay zeka içerik araçları toplumun aleyhine sahte haber veya yanıltıcı bilgiler ile içerikler sunabilir. İçerik oluşturma açısından yapay zeka kullanılırken, insan yazar ve editörlerin yapması gereken işin yerine geçen bir durum ortaya çıktığı için sosyal ve ekonomik noktada da iş kayıpları gibi problemler sağlayabilir.

Avantajlar ve dezavantajlar karşılaştırmalı bir şekilde göz önünde bulundurulduğunda, yapay zeka içerikleri hem faydalı hem de dezavantajlarına dikkat edilmediğinde potansiyel riskli içerikler olarak görülebilir. Yaratıcılığın bulunmaması, özgün olmaması, doğruluğa sahip olmaması veya etik kullanılmaması gibi birçok endişe göz önünde bulundurulursa, şirketlerin yapay zeka içeriklerinde özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılarken doğru bir seçim yapıp yapmadıklarını mutlaka değerlendirmesi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Büyük bir ihtimal olarak geleceğin içerik politikasında en doğru strateji çerçevesinde insan yaratıcılığı ve yapay zeka birleştirilerek bir ortaklık elde edilecektir.

AI Content Nasıl Kullanılabilir?

Son yıllarda yapay zeka içerikleri popüler bir hale gelirken habercilik, pazarlama veya e-ticaret gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Çünkü yapay zeka ile ürün açıklaması, konuşma metinleri veya makaleler gibi içerikler oluşturulabilir. Bu açıdan doğru bir makine öğrenimi algoritması ve doğal dil işleme(NLP) teknolojileri kullanılmaktadır. Bu çerçevede de yapay zeka içeriklerinin kullanılabileceği alanlar kısa kısa incelenebilir.

 • E-posta pazarlama her zaman büyük bir fayda sağlarken, bu alanda yapay zeka içerikleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Doğru algoritmalar ile kullanıcıların açma ve okuma olasılığını arttıran özelleştirilmiş e-posta gönderimleri sağlanarak, daha etkin bir e-posta pazarlama yatırımı da elde edilebilir.
 • Konuşma metinleri için yapay zeka sayesinde dinleyici kitlesine ve üslubuna göre optimizasyon sağlanmış bir şekilde siyasetçiler, idareciler ve konuşmacılar için faydalı metinler sağlanabilir. Yapay zeka içeriklerinde konuşma metinleri elde edilmesi için doğru ve etki sağlayan metinler açısından sonrasında insan yazarlar ile düzenleme ve özelleştirme sağlanabilir.
 • Sosyal medya pazarlaması açısından yapay zeka içerikleri ile optimize edilmiş bir şekilde etkileşim sağlanabilir ve işletmelerin çok daha geniş kitlelere ulaşmasında katkı elde edilebilir. Örneğin, Twitter ve Facebook gönderileri için metinler, görseller ve videolar oluştururken bilhassa sıklıkla sosyal medya paylaşımı yapması gereken kullanıcı veya kurumlar zaman ve kaynak tasarrufu açısından da AI Content ürünlerinden yararlanabilir.
 • Chatbot özellikle son yıllarda müşteri ilişkileri için büyük bir fayda sağlarken, müşteri iletişimi ve soruları cevaplama konusunda da otomatik mesajlaşma sistemi olarak ifade edilir. Bu sistemde yapay zeka içerikleri sayesinde müşteri sorularına kısa sürede net, doğru ve yardımcı olacak yanıtlar oluşturmak için sohbet robotları eğitilebilir. Bu çalışma sayesinde müşteri memnuniyeti artarken, müşteri hizmetleri temsilcileri daha az iş yükü ile çalışma fırsatı elde edebilir.

Yapay zeka dijital çağda en popüler teknolojilerden biri olurken, yüksek ihtimalle önümüzdeki yıllarda da üzerinde durulacak konulardan birisi olacak. Markalar, şirketler ve içerik üreticileri muhteşem potansiyel sunan yapay zeka içerikleri doğru olarak kullandıklarında, hem hedeflerine daha kolay ulaşabilecek hem de teknolojinin fırsatlarından yararlanabilecek.

Nihai noktada içerik üreticileri ve pazarlamacılar işlerini daha üst noktaya taşıyabilmek açısından yapay zekayı benimseyerek çok daha iyi noktalara ulaşabilir.
 

Önceki YazıProfreading (Redaksiyon) Nedir? Nasıl Ya…
Sonraki YazıSite İçi SEO Nasıl Uygulanır?
Yorumlar (0)

Henüz bu konuya yorum yapılmadı, ilk yorum yapan siz olun.

Yorumunuzu Paylaşın