İçerik Pazarlaması Nedir?

İçerik Pazarlaması Nedir?

Değişken çevre koşulları ile beraber tüketici istek ve ihtiyaçlarının artması ve gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmanın kolaylaşması tüketicileri daha bilgili ve donanımlı hale getirmiştir. Tüketiciler firmaların sunduğu ürünleri kabul etmek yerine kendi istek ve fikirlerine uygun olan mal ve hizmetleri daha detaylı araştırarak istedikleri ürünü almaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda şirketlerin tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılayan, daha kaliteli ve daha hızlı bilgi sağlayan bir düzeye getirmesi gerekmektedir. Bu gücün üreticiden tüketiciye aktarılması olgusu literatürde içerik pazarlaması olarak anılmaktadır. İçerik pazarlamasını bir pazarlama stratejisi olarak kullanarak mevcut müşterileri elde tutmak, potansiyel müşterileri çekmede kilit rol oynar. Bu çalışmada, içerik pazarlaması kavramı, amaçları ve etkili bir içerik pazarlama stratejisinin faydaları ile ilgili literatür taraması vurgulanmıştır.

İnsanlığın doğuşuna kadar uzanan kavramlardan biri de ihtiyaçtır. İhtiyaçlar her dönemde bireyi aramaya yöneltmiştir. İhtiyaç kavramının içeriği sanayileşme hareketleriyle birlikte, toplayıcılık ve avcılığın ardından aile üretimi ve küçük atölyelerin yer değiştirmesiyle genişlemiş ve gelişmiştir. Günümüz koşullarında ürün ve hizmet yelpazesinin gelişmesiyle birlikte tüketiciler, işletmelerin sunduğu bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem vermektedir. İşletmelerde çalışma alanlarının çeşitliliği ve rekabetin artması gibi nedenler de piyasaya bilgi akışını zorunlu hale getirmiştir. İletişim araçlarının çeşitliliği firmaları müşterilerini daha etkin bilgilendirmeye zorlamıştır. Pazarlama faaliyetlerinde promosyon ürünlerinin önemi daha da belirgin hale gelmiştir. Televizyon, internet, gazete, radyo gibi mecralar aracılığıyla dağıtılan reklamların görsel efektleri ve işitsel anlatımları göze ve kulağa hitap etmekte, ürün ve markanın müşterilerin zihninde yer tutması, marka seçimi yapılırken hedef kitlenin ürün ve markayı seçmesi amaçlanmaktadır. satın alma kararı gündeme gelir. Reklam, satış tutundurma, kişisel satış gibi yöntemlerle güçlenen uygulamalar, tüketicinin daha fazla bilgi edinme bilinciyle zaman içinde değişime uğramıştır.

İçerik Pazarlaması Neden Gereklidir?

Günümüz tüketicilerinin talep ve isteklerinin, ürünler hakkında artan bilgi düzeyine bağlı olarak sürekli değiştiği görülmektedir. Firmaların sunduğu mal ve hizmetleri olduğu gibi kabul etmekle kalmayıp firmaları da kendi istedikleri mal ve hizmetleri üretmeye zorlamaktadırlar. Almak istedikleri mal ve hizmetlerin özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenir, diğer ürünlerle karşılaştırır ve ihtiyaç duyma olasılığı en yüksek ürünü belirler. Bu tutum ile tüketiciler, firmalara ürettikleri mal ve hizmetleri sunarken müşterilerine tatmin edici bilgiler verme konusunda rehberlik etmektedir. Bu bağlamda içerik pazarlaması anlayışı önemini göstermektedir. İçerik pazarlaması, tüketicinin/müşterinin sunulan ürün arasından miktar ve kalite açısından en uygun ürünü seçmesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde yaşamasını amaçlar. Tüketicinin bilgi yükü altında ezilmeden, seçenekler arasında çaresizlik hissetmeden, satın alma baskısı hissetmeden, ihtiyacına uygun ürüne yaklaşmasını ve satın almasını sağlar.

İçerik pazarlaması, müşteriyi bilgilendirme, ürüne değer katma, müşteriyi/tüketiciyi markaya daha bağlı hale getirme amacına sahiptir; grafik, video, metin yazarlığı ve sayfa tasarımı da pazarlama stratejileri olarak adlandırılabilir.

İçerik Pazarlamasının Amacı Nedir?

İnternetin günümüz koşullarında yaygınlaşması, tüketici/müşterilerin ürün satın alma kararlarını vermelerine yardımcı olabilecek bilgilere hızlı erişim gereksinimlerini olumlu yönde etkilemektedir. İçerik pazarlamasında geniş bir altyapının oluşturulması, ilgili gereksinimlere cevap verebilmek için temel başlangıç noktasıdır. İçerik pazarlamasının özü, şirketlerin merak uyandıran, ihtiyaçlara cevap veren ve sürdürülebilir bir stratejinin parçası olarak sunulan içerikleri tüketicilerin şirketlerini tercih etmeleri ve sadakat beklemeleri için sunduğu inancına dayanmaktadır.

İçerik Pazarlama Tarihi

İçerik pazarlaması yeni bir kavram değildir. Ancak günümüzde online uygulamalardaki reklam/banner körlüğünü çözebilecek bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel reklamcılık uygulamalarının ötesinde, ilgi alanlarını içeren reklamlar sunmak, müşterileri reklamlara boğmadan güçlü bir etki yaratır. Bu yaklaşımı tercih eden firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Aslında, içerik pazarlamasının uzun bir geçmişi vardır. John Deere traktör markasının müşterileri için 1895 yılında yayınlanan "TheFurrow" dergisi bu alanda bir ilk sayılıyor. 1900 yılında bir lastik üreticisi tarafından yayınlanan "Michelin Rehberi" bu alandaki ikinci büyük örnektir.

Günümüzde insanlar duygusal ve eğlenceli deneyimlere yöneliyor. Bu durumun farkında olan firmaların da içeriklerini yaratıcı hikayelerle zenginleştirmesi gerekiyor. İçerik pazarlamasını daha iyi anlamak için işte bazı tanımlar: KristinC. Harad, içerik pazarlamasını "Değerli bilgileri bir hedef kitleyle düzenli olarak paylaşma sanatını kapsayan bilim" olarak tanımlıyor. Jerry Goldstein, içerik pazarlamayı, belirli bir alanla ilgili olan hedef kitle için, dikkat çekmek, müşterilerle etkileşim kurmak ve nihai müşteri tabanına satış yapmak için tasarlanmış etkinliklerle dijital kanallar üzerinden yapılan pazarlanma olarak açıkladıktan sonra, “içerik pazarlaması, değerli içeriğin yaratılmasıdır" şeklinde kısaca tanımlıyor.

İçerik pazarlaması üzerine kitapların yazarı ve "İçerik Pazarlama Enstitüsü"nün kurucusu Joe Pulizzi, içerik pazarlamasını açıkça tanımlanmış ve anlaşılmış bir hedef kitlenin "dikkatini çekmek, harekete geçirmek ve kazanmak için en doğru içeriğin oluşturulmasını ve dağıtılmasını içeren içerik pazarlaması süreci" olarak tanımlıyor.

İçerik pazarlamasını genel olarak tanımlayacak olursak: Doğrudan veya dolaylı satışa yönelik, ürünle veya ürünle doğrudan ilgili olmayan konularla ilgili hikayelerin ve bilgilerin hedef kitleye yazılı ve/veya görsel biçimde iletilmesi olarak tanımlanabilir.

Müşterilerin beklentileri doğrultusunda ürünleri bulmalarını ve bu konuda yüksek düzeyde memnuniyet elde etmelerini amaçlayan içerik pazarlamasında, söz konusu içeriğin iki boyutu vardır; Birinci boyut firmalar tarafından hazırlanan içeriklerden, ikinci boyut ise tüketiciler tarafından hazırlanan içeriklerden oluşmaktadır. Tüketici ürünleri satın alırken firmaların içerikleri; tüketicilerin içeriği ise blog gibi paylaşım ortamlarında (ürünün kalitesi ve performansı, firmanın güvenilirliği ve getirdiği yenilik) gönüllü olarak sosyal ağlar üzerinden tanıtımını yaparak hedef müşteri kitlesine ulaşmayı içermektedir. İçerik pazarlama tekniğinde ürünün satışına yönelik içeriklerin hazırlanmasında: Başlangıç noktası olan zihinsel boyutta oluşturulan taslaktan sonra tasarım, üretim çizimi ve modelleme vb. aşamaları takip eder. Ürün, müşterinin ilgi alanına göre çeşitli özellikler eklenerek hazırlanmalıdır.

Rekabet ve karlılık faktörleri göz önüne alındığında, içerik pazarlamasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Rekabetteki artış, her bir müşteri için genel karlılığın azalması anlamına gelir. Müşteri çeşitli seçenekler için avantajlı bir konumda gibi görünse de doğru seçimi yapmakta zorlanmaktadır. Benzer seçenekler arasından müşterinin ihtiyacına en uygun ürünü bulması zorlaşır. Bu noktada içerik pazarlaması, rakip seçenekler arasında ilk tercih edilen ürün olmak için daha da etkili bir pazarlama tekniği olduğunu kanıtlıyor. İçerik pazarlaması, hedef pazardaki tüketicilerin seçimini kolaylaştırmak için ürünün diğer seçeneklerden farklı yönlerini de gösterebilmelidir. Firmanın aynı alanda faaliyet gösteren firmalar arasında tercih edilmeyi bekleme ihtimali günümüz iş dünyasında göz ardı edilemeyecek bir risk olarak değerlendirilmektedir. İçerik pazarlaması aslında hikayeleranlatmaktır. İşletmelerin müşterilerine ulaşabilmeleri, dikkatlerini çekebilmeleri ve onları birer dinleyici haline getirebilmeleri için hikayelerin iyi anlatılması gerekiyor. Bazen tüketicilere anlatılan bu güzel hikayeler yeterli olmuyor. Bu hikayelerin hedef kitlede duymak istediği ve hatta ihtiyaç duyduğu duyguyu uyandırması gerektiği her zaman dikkate alınmalıdır. Etkili bir içerik ile sadece mevcut müşterilere değil potansiyel müşterilere de ulaşmak daha kolay olacaktır. Şirketler potansiyel müşterilere ulaşmak için çok para harcıyor. Ancak internet ve içeriği birleştirerek potansiyel müşterilere daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaşılabilir. Bir anlamda tüketici ile şirket arasında bir diyalog yaşanıyor. Sosyal dünyadaki insanlarla bağlantı kurma yeteneği, işletmelerin hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. İçeriğin ilgi uyandırma, ilişkiler kurma ve çevrimiçi iletişime davet etme yeteneği, onları bir anlamda elçiler yapar.

İçerik Pazarlamasında Dijital Pazarlamanın Yeri Nedir?

Günümüzde başarılı olmak için şirketlerin kendi benzersiz kimliklerini yaratmaları ve kalıcı ve akılda kalıcı bir marka oluşturmaları gerekiyor. Geleneksel medyada eğlence programları, haberler ve reklamlar editörlerin çabalarıyla bütünleşik bir paket halinde hedef kitleye sunuldu. Dijital ortamda ise içerik bağımsız olarak sunulabilmektedir. Günümüzde medya, markalar için geniş bir oyun alanı oluşturmaktadır. Bu kapsamda firmalar internet kanallarında istedikleri materyali yayınlama imkanına sahip olmuşlardır. Malzemenin ilgi çekici ve renkli olmasına özen gösterilmelidir. İçeriği en iyi strateji ile reklama yerleştirmek, marka bilinirliğini artırmak demektir.

İçerik Pazarlamasının Hedefleri Nelerdir?

Teknolojinin çok çeşitli kullanıcılara çevrimiçi fırsatlar sunduğu günümüz dünyasında, işletmeler ve müşteriler medyanın bir parçası olarak hareket edebilirler. Yani bireyler kendi bloglarında mesajlarını yayınlayabilir, video çekebilir, web seminerleri düzenleyebilir ve çeşitli içerikler üretebilir. İşletmeler müşterilerine doğrudan ulaşma imkanına sahiptir. Müşteriler, çeşitli ürünler için bilgi ve içeriklere erişebilmekte ve eğitim içerikleri ile eksiklerini tamamlayabilmektedir. Hedef kitle için materyal yayınlama yeteneğinin, çeşitli baskıları karşılayabilecek seçkin ve küçük bir grubun tekelinde olmadığını ve tüm tarafların medyaya katılabileceğini akılda tutmak önemlidir. İçeriğin etkisi, uygun bir şekilde kullanıldığında elde edilir. Doğru hedef kitleyi doğru mesajlarla hedeflemek, kuruluşların aradığı başarıda doğrudan bir faktördür. Pazarlama çabalarının ana unsuru haline gelen içerik oluşturma, işletmelere şu faydaları sağlamaktadır.

1. Müşteri çekmek,

2. Müşterileri satın almayı düşündükleri ürün/hizmetler hakkında bilgilendirmek,

3. Müşterilerin ürün/hizmet satın alma konusundaki dirençlerinin aşılması ve itirazların ele almak,

4. Sektörde marka güvenilirliğini oluşturmak ve itibarını artırmak,

5. Marka için bir hikaye anlatmak,

6. Sosyal medyada kulaktan kulağa yayılma,

7. Hayran kitlesi oluşturmak

8. Ani satın alma kararını tetikler.

Günümüzde hızlı bir gelişim gösteren içerik pazarlaması başlı başına bir disiplin haline gelmektedir. Bu bağlamda firmalar tarafından giderek daha fazla ilgi görmektedir. Şirketlerin kendileri, ürün ve hizmetleri için neler yapabilecekleri hakkında konuşmak istemeleri pazarlamanın doğasında vardır. Tüketiciler, mal ve hizmetlerin kendilerine nasıl fayda sağladığını anlamak isterler. Bu anlamda pazarlama faaliyetlerinin merkezine içerik oluşturmayı koyan şirketler, müşterileriyle empati kurmayı da başarıyor. Bu, müşterilerin düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını belirlemeyi mümkün kılar. Bu nedenlerle markaların yaratıcı fikirlerini zengin ve dengeli içerik sunarak tanımlamaları önemlidir.

İçerik pazarlaması ile sosyal medya pazarlaması arasındaki fark nedir?

İçerik pazarlaması hakkında bazı kafa karışıklıkları var. En çok kafa karışıklığına neden olduğu alan ise sosyal medya pazarlamasıdır. Benzerlikler olsa da sosyal medya pazarlamasını sadece içerik pazarlaması olarak düşünmek doğru değildir. Toby Murdock tarafından yayınlanan bir makale, sosyal medya pazarlaması ile içerik pazarlaması arasındaki farkları üç başlık altında özetlemektedir.

1. Murdock, sosyal medya içerik pazarlamasının pazarlama faaliyetlerine, içerik pazarlamasının ise markanın web sitesine odaklandığını belirtiyor. Sosyal medya pazarlamasının ana kanalları: Facebook, Twitter vb. Sosyal ağların olduğunu ve içerik pazarlamanın sosyal ağ olarak markaya ait olan müşterileri çekmek için bağlantıları kullandığını belirtmektedir.

2. İkinci fark, içerik çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Sosyal medya pazarlamasında içerik paylaşımının kapsamı kısa içerikler şeklindedir. İçerik pazarlamasında, paylaşılan içeriğin uzunluğu konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

3. Son fark, iki tür pazarlamanın amacı ile ilgilidir. Sosyal medya pazarlamasının temel amacı, marka bilinirliğini artırmak ve markanın daha geniş bir kitle tarafından görülmesini sağlamaktır. İkinci amaç, sosyal kanallar ve müşteriler arasında bağlantı oluşturmaktır. İçerik pazarlaması ise web sitesine dayalı olarak tüketici ihtiyaçlarına odaklanır.

İçerik pazarlamasının temel amacı, web sitesine veya şirkete ziyaretçi çekmek ve onları tüketiciye/müşteriye dönüştürmektir. Bu bağlamda mevcut ve potansiyel müşterileri eğiterek alanla ilgili değerli içerikler oluşturmak mümkün görünmektedir.

İçerik Pazarlamasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Günümüzde markaların tüketicilerle bağ kurması zor ve meşakkatli. Şirketle ilgili bilgileri hedef müşterilerle paylaşmak güven oluşturur ve şirkete sadık müşteriler kazandırır. Bu hedeflerin etkisi bağlamında içerik pazarının son yıllarda hızla büyüdüğü görülmektedir. 2006'da 62 milyar dolar olan pazar payı, 2010'da 146 milyar dolara ulaştı. Talebi etkileyen ve içeriği bu düzeye çıkaran beş ana faktör dikkat çekiyor. Bunlar;

1. Teknolojideki gelişmeler,

2. Genişbant üzerinden yüksek hızlarda erişim,

3. Çevrimiçi içeriğin popülaritesinin artması,

4. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe yönelik eğilimin devam eden gelişimi,

5. Online reklamcılıkta başarılı olarak sıralanabilirler.

Ne İçin İçerik Oluşturulur?

İnsan, içeriğin temelidir. Bu bağlamda içerik pazarlamasının temel amacı insanları etkilemektir. Günümüzde tüketicilerle duygusal bir bağ kuran, onları etkileyen ve onları satın almaya teşvik ettikten sonra bile sadakatlerini korumayı başaran markalar başarılı olabiliyor. İşte burada içerik pazarlaması devreye giriyor: Oluşturduğunuz içerik müşteriye değer veriyorsa ve tüketiciler için pozitif değer yaratıyorsa, amacınıza ulaşmışsınız demektir. İçerik pazarlamasının ana rolü, oluşturduğunuz içeriği tüketicinin dikkatini çekmek, eğlendirmek, onlar için değer yaratmak ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için kullanmaktır.

Firmalar, potansiyel pazarı hedef kitlelerine göre bölerek ve önceden belirlenmiş pazara odaklanarak bir veya birden fazla pazarlama yöntemi kullanırlar. İnternetin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşması pazarın bölümlenmesini kolaylaştırdığından etkisini ölçmek de mümkündür. Bu süreçteki en önemli aşamalardan biri de hedef kitlenin belirlenmesidir. Genel olarak amaç, içeriğin tüketiciler tarafından benimsenmesini, paylaşılmasını ve üretime dahiledilmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için hedef kitleyi en doğru kriterlerle belirlemek ve iyi analiz etmek mümkündür.

İçerik pazarlamasının amacı ve önemi nedir?

İçerik pazarlamasının temel amacı, web sitesine veya şirkete ziyaretçi çekmek ve onları tüketici/müşteri haline getirmektir. Bu bağlamda, alanla ilgili değerli içerikler oluşturmak, mevcut ve potansiyel müşterileri eğitmekle mümkün görünmektedir. Günümüzde markaların tüketicilerle bağ kurması zor ve meşakkatli. Şirketle ilgili bilgileri hedef müşterilerle paylaşmak güven oluşturur ve şirkete sadık müşteriler kazandırır.

Önceki YazıKaliteli İçerikler İçin Püf Noktalar
Sonraki YazıYinelenen İçerik Nedir? Nedenleri Nelerd…
Yorumlar (0)

Henüz bu konuya yorum yapılmadı, ilk yorum yapan siz olun.

Yorumunuzu Paylaşın