Yazılım Testi

Yazılımlar, hayatımızda küçük araç gereçlerden tutun da otomobil, televizyon gibi eşyalarda kullandığımız sistemlerdir. Onları kullandığımız zaman, birçok problemle karşı karşıya geliriz. Hatta ihtiyaçlarımızı bazen karşılayamayan yazılımlar, zaman kaybı yapmamıza neden olurlar. Bu hatalardan dolayı insanlar ölüm dahil birçok problemle karşılaşabilirler. Bu yüzden yazılım testinin doğru uygulanması, döngüsel olarak gereklidir.
 

Yazılım Testi Nedir?Yazılım testleri, bir yazılımın beklenen özelliklerde olup olmadığını incelemek için yapılan testlere denmektedir. Yazılım testi nedir sorusuna, yazılımda bulunan hataların tespit edilmesine olanak sağlayan işlemler denilebilir. Bu test aşaması, yazılımda bulunan bütün life-cycle'ı boyu sürecek bir çalışma olmalıdır. Bunun nedeni ise müşterilerden gelebilecek taleplerdir. Müşterilerden daimi olarak talepler gelecek, bu sırada ürünün bakımı yapılacak ve üründe sürekli bir şekilde değişimiler meydana gelecektir.

Bundan ötürü yazılım testinin sürekli olması gerekir. Gereksinimler belirlendiğinde, tasarım gerçekleştirildiğinde yazılım testleri devam edecektir. Yazılım testi ürünü geciktirse dahi, uzun yolda hem maliyeti düşürecek hem hataları önlemeye yardımcı olacaktır.
 

Yazılım Testi TemelleriYazılım testi aşamalarının her biri başlı başına bir süreçtir. Çalıştırılması, raporlanması, planlamasının yapılması ve analiz yazılım testi temellerini oluşturmaktadır. Bu aşamaların her biri başlı başına yazılımı temel hususlarını kapsamaktadır. Genel anlamda bakılacak olursa, ürünün kalitesinin artırılması yazılım testinin başlıca temeli sayılmaktadır. 

Yazılım testinden en önemli konu her aşamanın bir anda yapılamayacağıdır. Bu nedenle yazılım testinin temellerinden biri olan tekrarlama aşaması atlatılmamalıdır. Bu tekrar süreçleri uygulanarak risk faktörleri değerlendirilmeli, riskler kalmayana kadar işleme devam edilmelidir.
 

Yazılım Testi ÇeşitleriYazılım testleri, yazılım test uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Yazılım testi çeşitlerinde genellikle aşağıda belirteceğimiz, türler kullanılır.

- Birim Test

- Entegrasyon Testi

- Sistem Testi

- Kalifikasyon Testi

- Regresyon Testi

- Performans Testi

- Kullanıcı Kabul Testi

Yazılım testi çeşitleri yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Her bir alanda yazılımın daha iyi kullanılabilirliği açısından çalışmalar gerçekleştirilir. Daha sonra ise yazılımlar kullanıcı kabul testine sunularak, tamamlanır. 
 

Yazılım Testi Neden Yapılır?Yazılım testi neden yapılır sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. İlk amaç yazılımın kalitesini anlamaktır. Daha sonra yapılan testle bu yazılımın ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı konusunda çeşitli denetlemeler yapılmaktadır. Yani herhangi bir uygulamanın veya hizmetin denetlenebilir koşullar ile sürdürülmesi aşamasına yazılım testi aşaması denmektedir. Testin gerçekleştirilmesi aşamasında, hatalı işlemler yapılıp, oluşacak olan hataları öngörebilmektir. 

Bu hatalar bu şekilde denetlendiğinde test aşaması başarılı bir biçimde geçmiş olacaktır. Özellikle yazılımın kritik aşamalarda çalıştırılması sağlanarak, beklentileri karşılayabilecek düzeyde olup olmadığı üzerine çalışmalar yürütülür. Test, yazılımda oluşabilecek hataları tespit edip, sonradan meydana gelebilecek maliyetleri en aza indirgemektir.
 

Yazılım Test AşamalarıPerformans Testi: Sistemin hangi durumlarda hangi beklentileri karşılayıp karşılamadığına karar verebilmek için yapılmaktadır. Amaç sistem belli bir yükün altındayken performans takibinin yapılmasıdır.

Yük Testi: Uygulamaya yüklemeler yapılarak, yazılımın nereye kadar tepki verdiği konusunda bilgi sahibi olunması amaçlanır. Performans testinin bir parçası sayılmaktadır.

Stres Testi: Periyodik bir şekilde maksimum kullanıcıyla sisteme yüklenmektir. Yoğunluk yaşandığı zamanlarda sistemin hangi tepkileri verdiği hususunda denetleme yapılır. Böylece yazılımın stres testi yapılmış olacaktır.

Bu test aşamalarının birçok faydası bulunmaktadır. Öncelikli olarak sistemin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı belirlenir. Normal ve normal olmayan şartlar geliştiğinde sistemin nasıl davrandığı ile ilgili belirlenmeler yapılır. Bunun yanında kullanıcı seviyelerinde nereye çıkılması durumunda dayanma söz konusu olacaktır.
 

Yazılım Birim Testi Nedir?Yazılım test planı aşamasını belirledikten sonra yazılım birim testi nedir sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Yazılım birim testi, unitest olarak bilinmektedir. Bu test ile başka bir yazılımın işlevselliğini ( Metot, sınıfsal) çalıştırmaya yarayan yazılım yöntemleridir. Yazılım birim testi ile test edilmekte olan kodun beklenilen duruma gelmiş olup olmadığını, olayların sırasına göre çalışıp çalışmadığını kontrol etmektedir. 

Yazılım birim testi ile uygulanan programın test edilen parçaların doğru olup olmadığını kontrol etmektedir. Oluşturulan bu yazılım birim testleri ile manuel uygulamaya gerek kalmamaktadır. Uygulanan test metotları sayesinde yazılımın istenen seviyede olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.
 

Yazılım Bakım TestiBilindiği gibi yazılımlar zaman içerisinde değişim ihtiyacı duyarlar. Bu değişimler kullanıcı veya müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında yeni bir yazılım ya da donanım, sistemlerin çalışma koşullarını tamamen değiştirebilmektedir. Yazılım bakım testi ile test aşamasında belirlenmemiş olan hatalar, ortaya çıkarılabilir. 

Daha sade bir dille anlatılacak olursa, yazılım bakım testi yazılımın evrimleşmesini sağlamaktır. Yazılım test metodolojilerinden farklı olarak, sistemin yenilenmesini sağlamaktır. Daha doğrusu bakım testi ile yazılımın sisteme ayak uydurmasını sağlamak amaçlanır. Yazılım bakım testleri genel anlamda üçe ayrılırlar. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. 

- Uyarlayıcı Bakım

- Düzeltici Bakım

- İyileştirici bakım

Bu üç bakım aşaması yazılım test teknikleri göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır. Ancak bu bakım testlerinde en çok tercih edileni genellikle iyileştirici bakımlardır. 
 

Yazılım Test EğitimleriYazılım test eğitimlerindeki ana amaç, yazılım test uzmanı yetiştirmektir. Bu uygulamalarda genellikle yazılım test yöntemleri öğretilmektedir. Bunun yanında yazılım test otomasyon eğitimleri verilerek, kişinin yazılım test aşamaları yapımında profesyonelleşmesi sağlanıyor. Yazılım testinde genellikle eğitimler bu başlıklar altında işlenmektedir.

- Yazılım Testlerinin Temel Prensiplerini Öğretme Eğitimi

- Yazılım Testi Temel Eğitimi Nedir? Nasıl Sağlanır?

- Yazılım Testleri Baz Alınıp Temel Yazılım Uygulamaları Sağlanır

- Test Otomasyonuna Giriş Eğitimleri

- Karşılaştırılmalı Olarak Yapılan Yazılım Test Otomasyon Eğitimi

Yazılım test eğitimleri şirketleri ne kadar kaliteli bir eğitim verirse, yetişecek olan yazılım test uzmanları daha kaliteli olacaktır. Bu nedenle bu eğitimlerin kaliteli olması konusunda gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, eğitime başlanmalıdır. 
 

Yazılım Test ŞirketleriProfesyonel bir biçimde yapılan yazılım testi çalışmaları, hataya hemen hemen hiç yer vermemektedir. Yazılım test şirketleri bu alanda eğitimler vererek, sıfır hatayla yazılım testi imkanı sağlamaktadırlar. Fakat bu yazılım test eğitimi veren şirketlerin alanlarında güvenilir olması önemlidir. Yazılım test eğitimi veren şirketler, yazılım testi aşamalarında kullanılan tüm eğitimleri sağlarlar. İşte sağlanan bazı eğitimler.

- Proje gereksinimlerinin neler olduğu

- Aktivitede test rol ve sorumlulukların belirlenmesi

- Güncel olan sistem gereksinimleri hangileriyse bu alana yönelik olarak eğitimlerin verilmesi

- Test bittikten sonra yapılan işlemin dokümanlarının hazırlanması.

- Bunun yanında yazılım güvenlik testlerinin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çeşitli eğitimler.
 

Yazılım Test MühendisiYazılım test mühendisi, yazalım alanındaki bir projenin ilk süre.ten itibaren, hazırlanmış olan yazılım projelerinin gereksinimlere uygun bir şekilde hazırlanıp, hazırlanmadığını test eden kişilerdir. Yazılım test mühendisliğinde, yazılım test aşamasında uygun olmayan hatalar belirlenerek, gerekli kişilere bilgilendirmeler yapılmaktadır. Daha genel bir tanımlama yapılacak olursa, yapılan ürüne kullanıcı gibi bakım sorunlarını ortaya çıkarır. 

Yazılım mühendisi gerekli olan yerde, yazılımcılar kadar bilgi sahibi olmalı ve istenen yerlere müdahale edebilmelidir. Ayrıca test sonuçlarını rapor haline getirmek, projede gerçekleştirilen toplantılara katılarak, burada gözlemleme yapıp, raporlar tutmak gibi bazı görevlere sahiptir.

Yazılım Test Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır?

Son dönemlerde oldukça popüler olan bu meslekler beraber sorular da arttı. Özellikle yazılım test mühendisi ne kadar maaş alır gibi sorular, sorulmaktadır. Ancak öncelikle nasıl yazılım test mühendisi olunur ona bakalım. Yazılım test mühendisi alabilmek için gerekli fakültenin dört yıllık bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler; Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendislikleridir. 

Bu belirlenen bölümlerden sonra asıl sorumuza dönelim. Yazılım test mühendisleri ne kadar maaş alır? Bu maaşlar genellikle sabit değildir. Ancak yazılım test mühendislerinin becerileri göz önünde bulundurulmaktadır. Maaşlar ise yaklaşık 2500 ile 4500 arasında değişim göstermektedir. Ancak bunlar standart maaşlardır. 10 bin lira maaş alan yazılım test mühendisleri bulunmaktadır.

 

Yazılım Test TeknikleriYazılım test teknikleri ürünün kullanıcıya sunulmadan önce belirlenen prensiplerde yapılmasıdır.

Kullanıcı Testi: Ürün kullanıcıları tarafından yapılan testtir.

Alfa Testi: Şirket içinde bulunan kişiler tarafından uygulanan testlerdir. Bu testi sadece test uzmanları değil, test takımları da uygulayabilmektedir.

Beta Testi: Ürünün hedef kitlesinin yaptığı testtir. Bu testteki kişiler ürünün hitap ettiği ama kullanıcıların hedef kitlesinde olmayanlar tarafından uygulanmaktadır. 

Hata Testi: Uygulama tam olarak hazır olduğunda yapılan testtir. Bunu şirketin pazarlamacıları, programcıları, satış elemanları tarafından bir gün belirlenerek yapılan testlerdir. Bu test genellikle yarım gün kadar sürmektedir.

Eşli Test: İki test uzmanının bir arada yaptıkları hata tespit testidir. 
 

Yazılım Regresyon TestiUygulama üzerinde gerekli olan değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden yapılacak olan çekilme testlerine, yazılım regresyon testi denmektedir. Bu şekilde uygulamaya yüklenen yeni özelliklerle birlikte, yazılımın nasıl çalıştığı kontrol edilmektedir. 

Regresyon testlerinin yapılış amaçları genellikle sistem üzerinde yapılan değişikliklerdir. Sistem üzerinde yapılan değişiklikler neticesinde, istenmedik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak regresyon testi yapılarak, sistemin tamamı test edilmektedir. Bu test aşaması, kullanılan alt yapılarak bir araya getirilip, tanımlandığında uygulanmaktadır. Yani yeni eklenen işlevlerin uygulamayı sıkıntıya düşürmediği konusunda emin olmak için yapılmaktadırlar.

Yazılım Test Mühendisliği Mülakat Soruları?

Yazılım test mühendisliği mülakat soruları her geçen gün arttığı için değişim göstermektedir. Ancak bazı temel mülakat soruları genellikle her mülakatta sorulmaktadır. Ancak bunun için eğitim alınmış olması daha mühimdir. Peki yazılım test mühendisliği mülakat soruları nelerdir. Hangi sorular sorulabilir?

- Hangi yazılım test metodolojilerinin bilindiği hakkında bir soru sorulabilir.

- Yazılım testi yaparken hangi araçları kullanıyorsunuz? Bunların ismi detaylı olarak sorulabilir.
 
- Test senaryosu nasıl hazırlanmalıdır?

- Birim testini kimler yapmaktadır, birim testi nedir?

- Hata raporlarını oluşturduğumuzda hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor?

- Regration ve Integration testleri nedir? Detaylı bilgileri nelerdir?

- Fonksiyonel olan ya da fonksiyonel olmayan test türleri hangileridir, nelerdir?

- Yazılım testleri ile ilgili hangi kaynakları okudunuz? Bu kaynaklar hangi konulara değinmektedir?

Bunun dışında elbette yazılım ile alakasız sorular da sorulabilir. Yine aynı şekilde yazılım test mühendisli başka konularından çeşitli sorular yöneltilebilir. Bu nedenle yazılımın en iyi şekilde bilinmesi gerekmektedir.
 

Yazılım Testi ÖnemiYazılımlar; muhasebe, finans, televizyonlar, cep telefonları, otomobiller gibi daha pek çok hayat ortamında kullanılmaktadır. Kısacası tüm yaşamamızın bir parçası haline gelmişlerdir. Ancak bazı durumlarda yazılımlar çeşitli sıkıntılar çıkarabilmektedirler. Özellikle önemli alanlarda kullanılan yazılımlar insan hayatını etkileyebilecek potansiyele sahiptirler. Peki yazılım testi önemi nedir?

Bilindiği gibi yazılımları da insanlar yapar. Ancak bazı durumlarda yapılan küçücük hatalar, programlarda çeşitli hatalara neden olmaktadır. Bu tür hatalar programı etkileyebilecek büyüklükte olabilirler, daha küçük de olabilirler. Yazılım testi de yapılan bu hataları, gözden kaçmış olabilecek ayrıntıları değerlendirerek hataları en az seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. 
Önceki YazıKuşadası Plajları
Sonraki YazıEn İyi Korku Evleri İzmir
Yorumlar (0)

Henüz bu konuya yorum yapılmadı, ilk yorum yapan siz olun.

Yorumunuzu Paylaşın